De Grootste Misverstanden over Notariële Diensten

Wie kiest notaris bij verkoop?

Wie kiest notaris bij verkoop? Wie heeft dan de juiste keuze? Het antwoord luidt dat zowel de eigenaar als de kandidaat-koper ieder het recht hebben hun notaris aan te duiden. De verkoopakte kan dus verleden worden voor meerdere notarissen en zonder dat dit een verhoging van kosten voor de koper met zich meebrengt.

Wie regelt de notaris bij aankoop huis? Als u het huis daadwerkelijk gaat kopen moet het officieel van eigenaar wisselen bij de notaris. De notaris regelt voor u de koop-, leverings- en hypotheekakte. Het is gebruikelijk dat de kopende partij de notaris mag aanwijzen want als koper betaalt u ook de kosten hiervan.

Wie regelt de notaris? Kosten koper (k.k.)

Dit betekent dat de notariskosten van de leveringsakte, de Kadasterkosten voor het inschrijven van de akte en de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper zijn. De koper is dan ook degene die bepaalt welke notaris de overdracht gaat verzorgen.

Welke notaris kiezen bij verkoop huis? Ieder beslist. Zowel de eigenaar als de kandidaat-koper hebben het recht om elk hun eigen notaris aan te duiden. Ze kunnen kiezen voor dezelfde notaris of ze kunnen elk een aparte notaris aanstellen. Als er twee notarissen worden aangeduid brengt dat overigens geen verhoging van de kosten voor de koper met zich.

Wie kiest notaris bij verkoop? – Additional Questions

Wie bepaalt de notaris?

Welke notariskosten komen voor rekening van de koper en welke voor rekening van de verkoper? Dat moet duidelijk zijn in de offerte. De koper kiest de notaris meestal. Maar een notaris die voor de koper goedkoop is, kan voor de verkoper nog wel eens duurder uitvallen.

Wat controleert de notaris?

De notaris controleert het koopcontract op details, zodat onjuistheden zo snel mogelijk worden besproken en opgelost. De notaris doet ook onderzoek naar jouw achtergrond en die van de verkopende partij. Ligt er bijvoorbeeld beslag op het huis? Dan zal de notaris hier melding van maken.

Wat mag een notaris niet doen?

De notaris mag niets delen, ook niet met uw (zaken)partner. De notaris moet Belastingdienst, politie en justitie op hun verzoek wel inzicht geven in het betalingsverkeer. Ook is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties op de bankrekening te melden.

Wat regelt de notaris bij verkoop?

De notaris regelt alle juridische zaken rond de overdracht. Hij is ook de enige die dat mag doen. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt daarom naar de belangen van de koper én die van de verkoper.

Hoe lang wachten op geld na verkoop huis?

Je krijgt je geld dus niet meteen na de verkoop, er zitten een paar dagen tussen. Als je het geld nodig hebt voor de koop van je nieuwe woning, wordt je geld niet eerst aan jou betaald. Het geld wordt dan namelijk meteen gebruikt bij de aankoop van je nieuwe woning.

Waarom houdt notaris geld vast?

Overdracht koopsom via notaris

De notaris mag uw geld enige tijd vasthouden. Dat doet de notaris omdat deze nogmaals moet controleren of u de woning wel kunt ‘leveren’. U spreekt in de akte van levering immers af dat u de woning onder bepaalde voorwaarden levert, vrij van hypotheek of beslaglegging.

Reacties