De Grootste Misverstanden over Notariële Diensten

Kan je een testament maken zonder notaris?

Kan je een testament maken zonder notaris? Een rechtsgeldig testament kan volgens de Nederlandse wet alleen gemaakt worden bij de notaris. Het is wel mogelijk om voor bepaalde spullen zelf een soort testament te schrijven, dit wordt een ‘codicil’ genoemd. In dit handgeschreven codicil kun je sieraden, kleding of inboedel aan iemand nalaten.

Wie moet een testament ondertekenen? Bij het kopen van een huis, de hypotheekakte of het tekenen van een testament moet u altijd naar de notaris. De reden is dat de notaris voordat u tekent moet toetsen of u de inhoud van de akte begrijpt en het hiermee eens bent. En dat u daadwerkelijk zelf en uit vrije wil uw handtekening plaatst.

Wie stelt een testament op? De notaris stelt een testament op. Ook is de notaris een onpartijdige adviseur bij de afwikkeling van een erfenis.

Wie maakt in plaats van de notaris een Noodtestament op? ‘Dit testament kan in tijden van oorlog, rampen, crises of andere buitengewone omstandigheden opgemaakt worden. Dat gebeurt in de aanwezigheid van bijvoorbeeld een burgemeester, wethouder, brandweerofficier of advocaat. Hierdoor kan alsnog een geldig testament (een noodtestament) gemaakt worden.

Kan je een testament maken zonder notaris? – Additional Questions

Wat kost een eenvoudig testament?

De kosten voor een testament beginnen gemiddeld rond de 500 euro inclusief btw. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van uw wensen en situatie. Ieder notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service.

Wat gebeurt er als er een testament is?

Heeft de overledene een testament gemaakt, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn en wat ze erven. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen.

Is er altijd een notaris nodig bij overlijden?

Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen, maar soms is dat wel nodig. Staat er bijvoorbeeld geld op een geblokkeerde bankrekening van de overledene? Dan heb je als erfgenaam in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je recht hebt op het banktegoed van de overledene.

Wat is zorgplicht notaris?

Zorgplicht en aansprakelijkheid notaris

Onder de notariële zorgplicht valt onder meer de plicht van de notaris om zijn cliënten te informeren en te waarschuwen. Daarbij heeft de notaris een onderzoeksplicht naar de achtergrond van de transacties waarbij hij betrokken is en de hoedanigheid van partijen.

Hoe lang na overlijden naar notaris?

Wanneer je naar een notaris gaat na overlijden bepaal je zelf. Er is hiervoor geen regel die bepaalt hoe snel je die moet inschakelen. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Zeker in het begin, tijdens de rouwperiode, kan de notaris je veel financiële en juridische zaken uit handen nemen.

Is een notaris verplicht?

Een notaris mag in principe niemand weigeren. De notaris is niet alleen bevoegd, maar over het algemeen ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen. Dit heet ministerieplicht. Ook iemand met een crimineel verleden heeft recht op een notaris.

Reacties